Stopp i trafiken

Just nu är det stopp på väg 30 mellan Hok N och Hokadal, båda riktningarna. Prognos när vägen kan öppnas igen är under sena kvällen. Norrgående trafik på väg 30 ombeds att välja väg 127 från Vrigstad mot Värnamo och sedan E4 norrut.

Södergående trafik ombeds att välja E4 söderut från trafikplats Stigamo mot Värnamo och väg 127 mot Vrigstad. Orsaken till avstängningen är sanering och bärgningsarbete efter en tidigare lastbilsolycka.

Läs mer på svt.se