Bron vid Kvarnen i Vaggeryd avstängd för fordonstrafik

Vaggeryd.se servicenyhet: Under första helgen i september underminerades delar av bron vid Kvarnen i Vaggeryd av vattenmassorna och tekniska kontoret har tillsvidare stängt av bron för fordonstrafik. Bron har nu provisoriskt säkrats så att cyklande och gående ska kunna ta sig över bron. Under vintern kommer planeringen för en ny bro göras och sommaren 2015 kan den nya bron vara på plats. Fordon som ska till fastigheterna vid kvarnen kommer att tillåtas att använda gång- och cykelvägen från Dammgatan.

Läs hela artikeln på Vaggeryd.se

Ny hemsida om att bo och leva i Vaggeryds kommun

Vaggeryd.se: I dag lanserar Vaggeryds kommun en ny hemsida om att bo och leva i Vaggeryds kommun – boivaggeryd.se. Målgruppen för hemsidan är de som kan tänka sig att flytta hit, till exempel familjer i Jönköping, inpendlare och de som har en koppling till kommunen. Men den är också till för de som redan bor i kommunen och som funderar på att hitta ett annat boende.

Läs hela nyheten på Vaggeryd.se

Kommunfullmäktige sammanträder 1 september

Vaggeryd.se servicenyhet: Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 1 september 2014 klockan 18.30. Kristina Nordquist Ordförande                                              Bengt-Olof Magnusson Kommundirektör Sammanträdet avslutas med en allmänpolitisk debatt

Läs hela artikeln på Vaggeryd.se

Yngve Ekströms Lamino på frimärke

Vaggeryd.se: I dag den 21 augusti 2014 lanserar posten nya frimärken. Bland annat en serie som hyllar svensk möbeldesign. En av möblerna är Yngve Ekströms Lamino från 1956. Lamino har tidigare vid millenieskiftet uppmärksammats som århundradets svenska möbel. Frimärkena med möbler är utformade av Hans Cogne. – Det är roligt att Laminon återigen uppmärksammas, det visar på vilken väl designad svensk möbel det är. Det är det första frimärket med anknytning till Vaggeryds kommun. Vi gratulerar Swedese  – ett av våra starka lokala möbelföretag – till frimärket och hoppas att få se det på många brev och vykort över hela Sverige, säger Berry Lilja, kommunstyrelsens ordförande.

Läs hela artikeln på Vaggeryd.se