Informationsmöte med Vaggeryds kommuns östra fiberförening 21 augusti

Vaggeryd.se: Den 12 augusti bildades Vaggeryds kommuns Östra fiberförening som är den första föreningen som bildats för att utreda möjligheten att gräva ner fiberkabel och ansluta hushåll i kommunens östra delar. I dag den 13 augusti går det ut ett informationsbrev till samtliga hushåll inom området. Föreningens område täcker hela den östra kommundelen, öster om E4:an med undantag för Vaggeryds tätort och Hoks tätort.

Läs hela nyheten på Vaggeryd.se

Implementering av Oden företagspark

Vaggeryd.se: Arbetsintegrerande sociala företag skapar arbete både för, och med, människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det ger stolthet och värdighet för den enskilde individen – och bättre ekonomi för kommunen! Det arbetsintegrerande sociala företaget Oden och Freja är ett resultat av ett framgångsrikt samarbete mellan Vaggeryds kommun, arbetsförmedlingen och några människor boende i Vaggeryd kommun som saknade arbete. Företaget har i dag sju anställda samt praktikplatser och erbjuder en rad tjänster och produkter samtidigt som det är en arena där människor kan ta ett första steg mot ett fungerande arbetsliv och en anställning.

Läs hela nyheten på Vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns östra fiberförening bildad

Vaggeryd.se: Den 12 augusti bildades Vaggeryds kommuns Östra fiberförening som är den första föreningen som bildats för att utreda möjligheten att gräva ner fiberkabel och ansluta hushåll i kommunens östra delar. I dag den 13 augusti går det ut ett informationsbrev till samtliga hushåll inom området. Föreningens område täcker hela den östra kommundelen, öster om järnvägen med undantag för Vaggeryds tätort och Hoks tätort.

Läs hela nyheten på Vaggeryd.se