Invigning av konstverket ”På Väg”

Med ett aktivt och framåtsträvande samarbete över kommungränserna kring vår stora fördel i denna del av landet och världen – det logistiska läget – skapades området LogPoint South Sweden. Ett område som sträcker sig utmed E4:an från Jönköping till Vaggeryd. Det kreativa samarbetet utmynnade bland annat i att man 2012 utlyste en tävling ”att genom konst utmärka sträckan utefter E4:an vid området”.

Läs hela nyheten

Detaljplan för Liljedal 2 och 15

Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-11-25 § 197 att upprätta planändring genom tillägg för Liljedal 2 och 15 i Vaggeryd. Detaljplanen syftar till att möjliggöra utökad byggrätt på rubricerade fastigheter. Idag medger gällande detaljplan fristående bebyggelse med två våningar. Detaljplanen upprättas genom normalt förfarande och kan antas efter granskning, om inga erinringar inkommer. Granskningstiden är mellan 2015-02-25 t.o.m. 2015-03-23.

Läs hela nyheten

Miljödiplomering

Kimmehed, Elbyrån, Ömangruppen och Skillingaryds församling är organisationer som är certifierade enligt svensk miljöbas. De var med på gårdagens kick-off för miljödiplomering i Vaggeryd där Jörgen Johansson från Miljöstrategen informerade bland annat om nyheter inom miljödiplomering.

Läs hela artikeln