Mina favoritböcker

Min favoritbok är ”Tuvor” av Harry Martinsson. Diktsamlingen innehåller poesi om svenska skogar, ängar, kärr, hagar, sjöar, bäckar och hav. Naturen gestaltas med ord såsom ”sommarviskning”, ”barrbrätte”, ”stråfina”, ”nuens närhållsliv”, ”stjärnsådd” och ”gräsmott ”. Boken inleds med en barrskogssvit, som är den bästa naturlyrik som någonsin skrivits. Tack vare skönheten i dikterna kan det nästan vara svårt att överge läsningen för en skogsrunda.

Den näst bästa boken är en diktantologi, ”Gående på vattnet”, med översättningar av den brittiska poeten Pauline Stainers dikter. Stainer varvar myt, historia och natur i sina dikter. Hon har säkert låtit sig inspireras av de stora romantikpoeterna John Keats och William Wordsworth. Men hennes poesi är faktiskt starkare än deras. I en av dikterna skildrar hon fisktärnan, en slank måsfågel, som flyttar från Arktis till Antarktis i augusti och som sedan återvänder till Arktis i maj. Stainer skriver att tärnan genom sin flyttning upplöser mörkret.

Den tredje bästa boken är ”Lökvår” av Anna Rydstedt. Den öländska naturen och kulturen beskrivs  på ett nyskapande sätt i denna diktsamling. Tofsvipa, brudbröd och solvändor på Stora Alvaret kläs i nya skepnader tack vare Anna Rydstedts lekfulla ord. I samlingen finns en rolig dikt där diktjaget bjuder in solen till frukost. Vid frukostbordet erbjuds solen smaka på en apelsin. Alltså blir den bjuden på det livsmedel som den själv mest av allt liknar.

Den fjärde bästa boken är romanen ”De små tingens gud” av Arundhati Roy. I berättelsen får vi följa en familj boende i en liten stad vid kusten i södra Indien. Rahel heter huvudkaraktären och hennes barn- och ungdom beskrivs färgstarkt. Hennes mormor driver ett företag där mat lagas, förpackas i konserver och säljs. En hel del av handlingen kretsar kring företaget. Vi får vidare vara med på familjens kaotiska biobesök i miljonstaden Cochin. En nedsmutsad flod som rinner nära familjens hus är ett återkommande motiv i skildringen. Vid den leker barnen alltför farliga lekar. Vid den har Rahels vackra mor en ödesdiger kärleksaffär med en ”kastlös” man. Vid den…

Den femte bästa boken är ”The Kingdon Pocket Guide to African Mammals” av Jonathan Kingdon”. Den är en fälthandbok över Afrikas däggdjur. Texten om arterna är fylld av viktiga detaljer och är träffande. Noggrant utförda illustrationer av djuren medför att dessa blir lätta att identifiera i fält. Bilderna på aporna är suggestiva och en konstnärs verk. Denna pocketbok är oumbärlig om man åker på safari i tropiska Afrika.