En ny grangren

I oktober när dimma varvas med duggregn kan det hända att jaget, tiden och skogen uppfattas på ett nytt sätt. Om detta handlar nedanstående dikt, som ingår i min samling ”Naturlyrik”. Läs gärna dikten många gånger!

 

 

November i oktober
Dimma grönskar granskog
Duggregn inte duggregn
Jag duggregn