Välbesökt vandring på Karlavägen

Över 100 personer deltog i årets stadsvandring som Museiföreningen och IOGT/NTO  arrangerade 28 september. Under vandringen uppmärk-sammades de platser på Karlavägen där det funnits affärer, hantverkare och industrier. Vandringen avslutades i Missionskyrkan där  Evert Melin och Gunilla Wallenberg redovisade vad studie-cirkeln dokumenterat- över 70 foton med fakta och kommentarer. Publiken gavs tillfälle att kommentera och komplettera med nya uppgifter. I november fortsätter studiecirkeln. Då handlar det om Jönköpingsvägen.