Betesskador medför stora ekonomiska förluster

Uppemot 86 procent av tallarna i vissa delar av länet har betesskador från vilt.

För skogsägarna innebär det hundratusentals kronor i förluster.

Läs mer på svt.se