Betyg och Liseberg för eleverna i nian

Avslutningsprogrammet för niorna – a, b och c – inleddes klockan 11 på torsdagen. Musikaliskt duktiga elever sjöng inför en överfull arena. En snabb beräkning visar att varje elev måste ha haft minst fyra anhöriga på plats.

Rektor Helen Kähr höll ett tal, varpå det var dags för betygutdelning för klasserna c till och med a. Varje elev fick utöver bokstäverna med resultatet även kramar från sina klassmentorer. Efter mer musik strömmade först föräldrarna ut på skolgården för att packa upp blombuketter och annat färgglatt. Sedan var det ett långt puss- och kramkalas innan elever och förare började snegla bort emot de utsmyckade och traktordragna ekipagen på bussparkeringen.

Färden gick Storgatan in mot Skillingaryds centrum, höger i ”stora korsningen” och vänster upp förbi järnvägsstationen. Därefter runt centrum till rondellen och tillbaka längs Storgatan. Och så en vända i motsatt varv…

Frågan är om det sedan var några elever som var upplagda för fler åkturer. Det var nämligen vad som väntade senare på eftermiddagen när de gjorde en utflykt till Liseberg.

Läs mer på varnamonyheter.se