BUP har inte lyckats korta väntetiderna

Trots satsningar på att korta väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin i länet nådde inte regionen de uppsatta målen förra året. Fler som söker vård och svårigheter att rekrytera personal uppges vara huvudorsakerna.

Läs mer på svt.se