För få familjehem i länet

Länets kommuner satsar nu på en ny gemensam verksamhet som ska hitta lämpliga personer eller familjer som kan bli familjehem. Kommunerna vill på så sätt få till en mer effektiv och bättre rekrytering av nya familjehem.

Läs mer på svt.se