Förslag om att slå ihop länets 13 kommuner till sex

Jönköpings läns 13 kommuner föreslås att bli sex i framtiden. Mer service för pengarna och billigare för skattebetalarna är fördelarna enligt förslaget. Men sammanslagningarna kan falla på namnfrågan.

Läs mer på svt.se