Hjälp för patienter med sällsynta diagnoser

Över 10.000 personer i länet lever med en sällsynt sjukdom. För att förbättra livet för dem så finns sedan ett drygt år tillbaka Centrum för sällsynta diagnoser som ska bevaka den här patientgruppens intressen.

Läs mer på svt.se