Polare och pool för Fågelfors F–5

Skolavslutningen innehåller många mer eller mindre tunga avslut. På fredag är det studenterna som går ut i vuxenlivet i form av högskolestudier, jobb eller arbetslöshet. Senare kommer vi att berätta om niornas avslutning med korteger genom Skillingaryd och Vaggeryd.

För de yngre eleverna, F–5, känns skolavslutningen säkerligen också betydelsefull. De byter från en inrutad – och aktivitetsfull, förhoppningsvis trygg, tillvaro till sommarlov. Kommer de att sitta hemma själva när mamma och pappa jobbar, åka på läger eller vara med kompisar? Femmorna på Fågelfors byter lokal, lärare och får en del nya klasskamrater. Den nya stadieindelningen med 7–9 har inte slagit igenom i praktiken.

Läs mer på varnamonyheter.se