Polisen ger löfte till folket

Vid årsskiftet samlades landets samtliga polismyndigheter i en gemensam myndighet. Förändringen innebar också startskottet för en satsning på medborgarlöften. Grundtanken är att motverka brott och otrygghet genom att utgå från den lokala problembilden, som bland annat tecknas med hjälp av dialog med medborgarna.

– Att komma närmare medborgarna är ett mantra i den nya organisationen. Vad känner man är problem i det egna området och vad tycker man att vi ska göra konkret. Det kan handla om allt från fortkörningar till inbrott och problem med narkotika, säger Göran Magnusson.

Läs mer på varnamonyheter.se