(S)varar om familjecentralen

När Vaggeryds kommun och regionfastigheter skulle diskutera hyresnivåer så avstannade allt. Carina Ödebrink (S) tröttnade på att ingenting hände och valde att som regionpolitiker ställa en rad skarpa frågor till Mia frisk (KD), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Den 26 maj svarade Mia Frisk på frågorna (varför processen avstannat, hur tidsplanen ser ut samt vilka åtgärder som ska tas) när regionfullmäktige samlades. Hon konstaterade att en överenskommelse mellan kommunen och regionen om hyran slöts den 8 maj och att ett avtal är på gång. Verksamheten beräknas att starta under 2016.

Läs mer på varnamonyheter.se