Team arbetar för att synliggöra hedersförtryck

Hur många som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i länet vet man inte men behovet av kompetens inom området stort.

– Vi har jättemånga som är utsatta för hedersvåld som kommer till myndigheternas kännedom just nu, säger Madeleine Söderberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Jönköping.

Läs mer på svt.se