Henriettæ Ståhlbrandt får vetenskapliga priset för studie om nyttan och risker med röntgenundersökningar

Vetenskapliga priset inom Region Jönköpings län för förtjänstfullt forskningsarbete 2023 går till Henriettæ Ståhlbrandt från röntgenkliniken för hennes studie om nyttan och risker med CT- eller MR-undersökningar. Emma Druvefors från kirurgkliniken och Anne Fältström från rehabiliteringscentrum får varsitt hedersomnämnande för förtjänstfullt forskningsarbete 2023.
Läs mer på rjl.se

Bästa möjliga hälso- och sjukvård ska bedrivas – oavsett konflikt

Region Jönköpings län har invånarnas uppdrag och politikens mandat att bedriva bästa möjliga hälso- och sjukvård – och det gäller oavsett konflikt. Det innebär att planerade operationer, planeringsbar mottagnings-, vårdavdelnings- och akutverksamhet ska fortgå, i största möjliga utsträckning, om konflikten med Vårdförbundet bryter ut på torsdag 25 april.
Läs mer på rjl.se

Beslut i korthet från regionstyrelsen 15 april

På sitt sammanträde den 15 april fick regionstyrelsen besök av regionrevisionen som berättade om sitt arbete. Regionstyrelsen fastställde även svar på två av regionrevisionens granskningsrapporter. Det togs bland annat även beslut om en avsiktsförklaring om kollektivtrafiken i Nässjö kommun och om ett remissvar om livsmedelsberedskap.
Läs mer på rjl.se

Beslut i korthet från nämnderna den 9-10 april

Nämnderna har haft april-möten och på dagordningarna fanns bland annat många ärenden med svar på flertalet av regionrevisionens granskningar, remissvar, projektpengar, en skrivelse till riksdagen angående utbyggnaden av ny järnväg samt pengar för att vara etappvärd under O-ringen 2025. Här följer beslut i korthet från nämnderna den 9-10 april.
Läs mer på rjl.se

Regionpolitiker tydliggör vikten av satsning på regional tågtrafik

Den planerade byggnationen av en ny elektrifierad järnväg mellan Byarum och Tenhult, en del i upprustningen av det så kallade Y:et, är en mycket angelägen åtgärd som kommer att ge stora positiva nyttor både för klimatet och för länets utveckling. Det framhålls i den skrivelse som nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö i dagarna skickat till riksdagens trafikutskott.
Läs mer på rjl.se

Demokratisoppa 3 maj: Varför är det viktigt att rösta i EU-valet och vad står på spel?

Snart är det åter dags för val till Europaparlamentet. EU-valet sker i en omvälvande tid med många utmaningar för både Europa och övriga världen. Från Sverige väljer vi 21 ledamöter som ska representera oss i Bryssel och Strasbourg under de kommande fem åren. Vad är det vi röstar om och vilken är Europaparlamentets roll i EU-arbetet?
Läs mer på rjl.se