Förbättrat patientflöde och kortare väntetider inom akutsjukvården

Hur snabbt en patient blir omhändertagen och får akut medicinsk läkarbedömning har tydligt förbättrats i Region Jönköpings län. Den totala vistelsetiden från när patienten kommer till akuten och sedan lämnar har i många fall kraftigt minskat. Främst är det på Höglandssjukhuset och Länssjukhuset Ryhov som tiderna förbättrats men Värnamo sjukhus har samtidigt snabbast patientflöde i hela landet.
Läs mer på rjl.se