Äldreboenden behöver bli uppkopplade

Det är väldigt olika hur kommunerna i länet satsat på tillgången till Internet på äldreboenden.

I Jönköpings kommun har man tydligt märkt av att efterfrågan på internetuppkoppling ökat bland kommunens äldre.

– Vi har sett behovet – fler och fler frågar efter möjligheten att använda internet på äldreboendet. Idag har vi den möjligheten bara på ett fåtal ställen, säger Barbro Lundeby, områdeschef inom äldrevården i Jönköpings kommun.

Läs mer på svt.se