Förskolan Friskus

2
PINGA OSS!
Vad är pings?

Information

Förskolan Friskus är ett föräldrakooperativ som drivs av en ideell förening där barnens familjer är medlemmar. Föräldrarna har stor delaktighet, insyn och möjlighet att påverka verksamheten. 
Visa mer / dölj