Blowtech GP AB – Key Account Manager Automotive

Som Key Account Manager på Blowtech axlar du ansvaret främst för våra befintliga kunder inom fordonsindustrin. Det är ett kompetensstyrt och relationsskapande jobb med långa säljcykler där varje affär är unik och kundens speciella behov och vår förmåga att lösa dessa är i fokus. Du förvaltar och förädlar dina kunder och besöker dem regelbundet.

 

Läs mer här: Key Account Manager Automotive

Läs mer på gnosjoregion.se