Beslut i korthet från nämnderna

Den 14-15 november hade de tre större nämnderna i Region Jönköpings län sammanträden. Nämnderna tog bland annat beslut om ett uppdrag till Vårdcentralerna Bra liv, om projektpengar till ett koncept om enkla nödhus till krisdrabbade områden och om etnologiskt arbete för hållbar scenkonst inom Smålands Musik och Teater.
Läs mer på rjl.se