Dispens för ambulanssjukvården beviljad

Region Jönköpings län har fått sin dispensansökan från bestämmelserna om dygnsvila inför semesterperioden beviljad.

– Att vi har fått den här dispensen ökar vår flexibilitet att kunna bemanna under sommaren, säger Thomas Johansson, verksamhetschef inom ambulanssjukvården.
Läs mer på rjl.se