Disputation om hur blivande sjuksköterskor kan få bättre klinisk utbildning

Maria Koldestam har forskat om hur blivande sjuksköterskor kan få bättre klinisk utbildning. Hon har genom sina studier arbetat fram en lärandemodell som både utgår från förståelsen för patientens behov och från strukturen för lärandemiljön. Fredagen den 12 april disputerar Maria Koldestam med sin doktorsavhandling.
Läs mer på rjl.se