Extra kulturbidrag ska generera fler kulturinsatser i länet 2024

För att kunna utveckla kulturlivet ytterligare i Jönköpings län har tio kulturorganisationer beviljats extra bidrag av Region Jönköpings län. Sammanlagt handlar det om nästan 2,6 miljoner kronor som ska användas under 2024. Bidragen ska hjälpa organisationer att kunna genomföra fler kulturinsatser i länet.
Läs mer på rjl.se