Föreläsningskväll 19 oktober: Starka tillsammans – förenade i kampen mot cancer med hoppet som drivkraft

Cancer. Ett ord och ett besked som ställer livet på ända. Samtidigt har överlevnaden ökat kraftigt för många cancerformer. Detta tack vare tidig upptäckt och utvecklade behandlingsformer, ett resultat av den forskning som bedrivs.
Läs mer på rjl.se