Investering för att kunna utöka antalet vårdplatser inom rättspsykiatrin

För att kunna frigöra yta och utöka antalet vårdplatser inom rättspsykiatrin vid Ryhov så kommer verksamheten att flytta in i lokaler som den psykiatriska öppenvården idag använder. Det innebär i sin tur att öppenvårdsmottagningen kommer att flytta till tillfälliga paviljonger. Planen är att flytten kan inledas i början av 2024.
Läs mer på rjl.se