Invigning av ny sprututbytesmottagning på Nässjö vårdcentrum

Nu har en ny sprututbytesmottagning öppnat på Nässjö vårdcentrum. Därmed har Region Jönköpings län tre mottagningar för att kunna dela ut rena injektionsverktyg till personer som injicerar droger. Det främsta syftet med mottagningarna är att minska spridningen av blodburna infektioner men ger också andra möjligheter till hälsofrämjande insatser för de som besöker mottagningen.
Läs mer på rjl.se