Kunskapsutbyte om hållbar tillväxt och innovation i Budapest

Förra veckan deltog Region Jönköpings län på en så kallad ”Peer Review” hos Ungerns motsvarighet till Tillväxtverket. Representanter från Region Jönköpings län var inbjudna av EU och delade med sig av kunskap om stöd till näringslivet för hållbar tillväxt och grön omställning.
Läs mer på rjl.se