Stöd till trähusindustrin för tillverkning av nödhus till krisdrabbade områden

Region Jönköpings län har beviljat Sävsjö Näringslivs AB 400 000 kronor för att utveckla ett koncept med nödhus för krisdrabbade områden. Projektpengarna ska ge stöd åt den hårt drabbade trähusbranschen att etablera ett nytt affärsområde. Sex nödhus planeras att kunna fraktas ner till området Antakya i Turkiet.
Läs mer på rjl.se