Uppdrag: Bedöma länets kompetensbehov

Region Jönköpings län har ett nytt statligt uppdrag: att ta fram en bättre bild av länets kompetensbehov inom både privat och offentlig sektorn. Arbetsmarknadens behov ska få större betydelse vid planering och dimensionering av utbildningar inom både gymnasieskolan och Komvux. Arbetet görs tillsammans med bland annat företag, kommuner, utbildningsaktörer och branschorganisationer.
Läs mer på rjl.se