Vårsol kompletterar med långvarigt samtalsstöd till barn och unga

Sedan årsskiftet 2023 har Region Jönköpings län ett långsiktigt avtal med Vårsol samtalscenter. Vårsol erbjuder bland annat samtalsstöd till barn och unga som har närstående som inte mår så bra. Partnerskapet ska vara ett komplement för de som behöver mer långvarigt stöd utöver det som hälso- och sjukvården kan ge.
Läs mer på rjl.se