Vecka 47 – Ett Jönköpings län fritt från våld

Under vecka 47, mellan 20 och 26 november, genomförs en aktivitetsvecka i Jönköpings län kring våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Det blir föreläsningar och andra och aktiviteter på flera platser. Region Jönköpings län är bland annat medarrangör till en föreläsning om våld mot äldre.
Läs mer på rjl.se