”Vi måste vara där ungdomarna är”

Region Jönköpings län och Region Värmland har en gemensam monter på Dreamhack, världens största datorfestival som två gånger per år arrangeras i Jönköping. De är på plats för att sprida vetskap om ungdomsmottagningarna för en målgrupp som annars är svår att nå, nämligen unga killar.
Läs mer på rjl.se