Regler

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av tjänst på Vaggerydstorget.se skapar och/eller lägger upp på Vaggerydstorget.se som t.ex. bilder, filmer och annonstexter.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det användargenererade innehållet.

Du garanterar att det användargenererade innehållet inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det användargenererade materialet och inte heller annans logotyp.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det användargenererade innehållet och att Vaggerydstorget.se även kan komma att använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp användargenererat innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, ger du Vaggerydstorget.se en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det användargenererade innehållet genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Vaggerydstorget.se får även använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Vaggerydstorget.ses rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Vaggerydstorget.se för Vaggerydstorget.ses användning av det användargenererade innehållet.

Du garanterar att du inte använt dig av direktlänkning till aktiva webkameror (live-cams) eller av bildmaterial från säkerhets- eller övervakningskameror.

GDPR

Vid användning av Vaggerydstorget ansvarar Du för vilka person och/eller kontaktuppgifter du gör synliga på Vaggerydstorget.se. Vaggerydstorget lämnar inte ut några uppgifter till tredje part. Vaggerydstorget använder endast person eller kontaktuppgifter vid kontakt och kommunikation mellan dessa uppgifters upphovsmän.