Folkets Hus (Vaggeryd)

Information

Huset är tillgängligt för alla kommuninvånare i Vaggeryds kommun. Samlingslokalerna inhyser olika verksamheter av vitt skillda slag som konferenser, konserter, utställningar, biograf, förenings- och politisk verksamhet, exempelvis kommunfullmäktigemöten. Även kultur och inomhusidrottsevenemang samt dansaftnar finns bland vårt breda utbud.
Visa mer / dölj