Hon prisas för arbete med änglar

Utdelningen skedde i samband vid lördagens allsångskonsert i Skillingaryds arena med bland andra Andreas Weise. Så här lyder motiveringen som har skrivits av Skillingaryds innebandyklubb: ”Rebecka har under sina sju år som tränare för Skillingaryds Innebandyklubb F00-01 skapat en unik lagkänsla bland tjejerna genom sitt ärliga engagemang i var och en, både på och utanför plan. Hon har varit och är som en extra mamma till Rebeckas Änglar”.

Rebecka Henriksson, som är 26 år, bor och arbetar i Vaggeryd. Många känner henne som…

Läs mer på varnamonyheter.se

(S)varar om familjecentralen

När Vaggeryds kommun och regionfastigheter skulle diskutera hyresnivåer så avstannade allt. Carina Ödebrink (S) tröttnade på att ingenting hände och valde att som regionpolitiker ställa en rad skarpa frågor till Mia frisk (KD), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Den 26 maj svarade Mia Frisk på frågorna (varför processen avstannat, hur tidsplanen ser ut samt vilka åtgärder som ska tas) när regionfullmäktige samlades. Hon konstaterade att en överenskommelse mellan kommunen och regionen om hyran slöts den 8 maj och att ett avtal är på gång. Verksamheten beräknas att starta under 2016.

Läs mer på varnamonyheter.se

Digilär bäst på läromedel

Vaggerydsföretaget Digilär är bäst i landet på digitala läromedel som inkluderar alla.

Utmärkelsen kommer från statliga Post och telestyrelsen, PTS. Myndigheten har sedan 2010 gett bidrag till företag som utvecklar läromedel för elever med dyslexi och koncentrationssvårigheter. Målsättningen är att den nya tekniken ska göra så att alla kan tillgodogöra sig kunskaperna. Totalt har det sedan starten blivit 105 olika projekt. Frågan var vilket som var det bästa.

– Tanken är att priset i fortsättningen ska delas ut en gång om året. Men nu ville man summera vad som hänt sedan starten och välja ut en enda pristagare, berättar Mikael Wahss.

Läs mer på varnamonyheter.se