Skogsvägens nya korttids och fritids blev ett lyft

Nu är det ett år sedan korttidsboendet och fritidsverksamheten på Skogsvägen i Vaggeryd flyttade in i nya lokaler. Verksamheten är en sammanslagning av två stödinsatser inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som kommunen är skyldiga att ge till vissa barn och ungdomar och deras föräldrar som kan behöva avlastning. Fritidsverksamheten är riktad till barn och ungdomar som har behov av det när de inte längre får gå på de fritids som skolan erbjuder. Korttidsvistelse innebär att en del barn även sover här några dygn per månad. Totalt kan sju barn/ungdomar sova här samtidigt.

Läs hela artikeln

Öppet hus hos Björn Almgren

Tisdagen den 31 mars klockan 18:00 är det öppet hus hos solelsproducenten Björn Almgren. Kom och ta del av Björns erfarenheter av solelsproduktion! Anläggningen har varit i drift i drygt 2 år, är på 5,5 kW med 37 m2 yta med solceller. Tid :18:00 Plats :Bockebo 2, Skillingaryd

Läs hela nyheten

Vill du bli god man?

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo (de så kallade GGVV-kommunerna) har en gemensam organisation för överförmyndarverksamheten: Överförmyndarkansliet i GGVV har utförligare information om vad det innebär att vara god man. Just nu söker GGVV dig som är intresserad av att ta uppdrag som god man och förvaltare för äldre eller funktionsnedsatta personer. Det finns även ett stort behov av gode män för våra ensamkommande barn.

Läs hela nyheten

JLT har lanserat ett nytt ungdomskort

Vid årsskiftet lanserade Jönköpings Länstrafik ett helt nytt periodkort för unga resenärer. Det nya ungdomskortet kostar 150 kronor i månaden och berättigar ett obegränsat antal resor med buss och tåg, alla tider på dygnet och i hela länet under en månad. Ungdomskortet har ersatt fritidskortet, som har försvunnit ur sortimentet.

Läs hela nyheten

Kommunfullmäktige sammanträder 30 mars

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 30 mars 2015 klockan 17.00. Sammanträdet inleds kl. 17:00 med en visning av Miliseum, Skillingaryd och fortsätter sedan kl. 19:00 i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd.   Christer Holmgren, ordförande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Läs hela artikeln