Kommunfullmäktige sammanträder 30 mars

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 30 mars 2015 klockan 17.00. Sammanträdet inleds kl. 17:00 med en visning av Miliseum, Skillingaryd och fortsätter sedan kl. 19:00 i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd.   Christer Holmgren, ordförande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Läs hela artikeln

Allergiska symptom på Östra skolan – stängd under torsdag och fredag

Förvaltningsledningen på Barn-och utbildningsförvaltningen har beslutat att stänga Östra skolan i Vaggeryd i morgon torsdag och på fredag. Anledningen är att flertal barn och personal har fått allergiska symptom och besvär som kulminerat under dagen. Under torsdag och fredag kommer verksamheten att bedrivas i Missionskyrkan för de elever som inte har möjlighet att vara lediga. Under tiden arbetar förvaltningsledningen och fastighetskontoret med att hitta alternativa lokaler.

Läs hela nyheten