Codeq AB – Codeq rekryterar Projektingenjör

På uppdrag av vår kund söker vi nu en projektingenjör.

 

Du har en viktig roll att tillsammans med arbetschef och kollegor skapa förutsättningar för såväl lönsamhet som kvalitet i företagets projekt.  Du har ett övergripande ansvar i löpande kontakter med Trafikverket, som är en av företagets uppdragsgivare.

 

Arbetet innefattar också kontakter med kunder, underentreprenörer och leverantörer. Du har frihet under ansvar och det är du själv som påverkar din roll. Du rapporterar till arbetschefen.

 

Läs mer och ansök här: Projektingenjör

Läs mer på gnosjoregion.se