Bäck leder ut olja i sjö – räddningstjänst på plats

Räddningstjänsten i Skillingaryd har under förmiddagen arbetat med ett utsäpp av farligt ämne i Fågelforsdammen.

Läs mer på sverigsradio.se