Bekräftat: Lodjur utanför Skillingaryd

Två lodjur har siktats i Mässeberg mellan Skillingaryd och Hillerstorp.

Läs mer på sverigsradio.se