Bristen på tåg ställer till det för resenärer

Järnvägssträckan mellan Nässjö och Vetlanda har öppnats för trafik igen i dag efter banarbeten.

Läs mer på sverigsradio.se