Detaljplan för Liljedal 2 och 15

Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-11-25 § 197 att upprätta planändring genom tillägg för Liljedal 2 och 15 i Vaggeryd. Detaljplanen syftar till att möjliggöra utökad byggrätt på rubricerade fastigheter. Idag medger gällande detaljplan fristående bebyggelse med två våningar. Detaljplanen upprättas genom normalt förfarande och kan antas efter granskning, om inga erinringar inkommer. Granskningstiden är mellan 2015-02-25 t.o.m. 2015-03-23.

Läs hela nyheten