Enkät om byggnation på våra mindre orter.

För att kunna planera för vår framtida byggnation av bostäder vill vi gärna veta vad Du tycker behövs där Du bor.  Enkäterna finns här nedan för respektive område. Flera i hushållet kan svara på enkäten. Vi vill ha ditt svar senast 7/4. www.vaggeryd.se/vsbohok www.vaggeryd.se/vsboklevshult www.vaggeryd.se/vsbobyarum

Läs mer på vsbo.se