Erica Gunnarsson Kibowa vald till Vänsterledare

Erica Gunnarsson Kibowa från Skillingaryd har valts till ordförande för Vänsterpartiet i Jönköpings län.

Läs mer på sverigsradio.se