Fortsatt tufft läge för näringslivet i länet

Ännu syns ingen större lindring av coronakrisens verkningar för länets företag. Konkurserna och arbetslösheten fortsätter öka – liksom antalet korttidspermitteringar.

Läs mer på svt.se