Här är det verkstad!

Aktörerna inom besöksnärigen i GGVV-området rivstartade 2015 med en inspirerande vitamininjektion av Tommy Ivarsson från tillväxtakademin. Under en heldag på Store Mosse diskuterade vi hur vi gemensamt kan nå visionen ”en natt till”. Träffen ledde fram till en hel del spår som vi fortsatte att diskutera en vacker vårdag den 23:e april. Åter igen samlades små och stora aktörer för att tillsammans försöka hitta den gemensamma tråden att hålla sig i.

Läs mer hos Näringslivsrådet