Här förbereder soldaterna för strid

Nu slutförs en större slutövning inom Försvarsmakten i Skillingaryd, en övning som blev till eftersom totalförsvarsövningen Aurora 20 blev uppskjuten på grund av Coronapandemin. Värnpliktiga, soldater och befäl har fått träna inför ett eventuellt skarpt läge.

Läs mer på svt.se