Kartläggning av psykiskt sjuka var olaglig

Region Jönköping och kommunerna i länet handlade olagligt när de gjorde en kartläggning av personer med psykiska funktionshinder och lade in personuppgifter i ett gemensamt IT-system. Det framgår av ett beslut från Datainspektionen, DI.

Läs mer på svt.se