Lägre ambitionsnivå för snöröjning längs gamla riksettan

Räkna med sänkt hastighet på sträckan Skillingaryd–Vaggeryd vintertid framöver.

– Vi sänker ambitionen för snöröjningen för att kunna hålla oss inom budgetramarna, förklarar förvaltningschef Magnus Ljunggren.

Läs mer på varnamonyheter.se