Miljoner i överpris – för vägsalt

Svenska kommuner har bränt miljontals skattekronor på vägsalt som borde ha kostat runt 100 000.

Läs mer på sverigsradio.se